Home Sitemap Contact

Waarom een erkenning?

Het is voor consumenten en zakelijke opdrachtgevers soms lastig om een vakbekwame installateur te onderscheiden van een beunhaas. Met een erkenning kan het installatiebedrijf laten zien dat in ieder geval de juiste kennis,  meetapparatuur en gereedschappen aanwezig zijn om de werkzaamheden uit te voeren

SEI  (KvINL)

Met een erkenning van de SEI kan het installatiebedrijf laten zien dat bij hem in ieder geval de juiste kennis aanwezig is om installatiewerk  uit te voeren.

Met name voor het installatiewerk in de bestaande bouw heeft de SEI-erkenning een duidelijke, toegevoegde waarde voor het installatiebedrijf. De ondernemer toont zijn potentiële opdrachtgever dat hij ervaring heeft met het werk, dat hij adequaat opgeleide mensen in dienst heeft en dat zijn kwaliteit met enige regelmaat wordt gecontroleerd.

De Stichting Erkenning Installatiebedrijven is beheerder van erkenningsregelingen voor installatiebedrijven die actief zijn op het vakgebied van installatietechniek,

De SEI is opgericht door UNETO-VNI, de brancheorganisatie voor installatiebedrijven en technische detailhandel, en de VEWIN. De stichting heeft als doel om het onderscheid zichtbaar te maken tussen enerzijds pseudo-vaklui en anderzijds de vakbekwame installateurs.

Sterkin

De erkende Sterkin Installateur voldoet aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. Veel professionele gas-, elektra- en waterinstallateurs zijn bij ons aangesloten. De belangrijkste eisen waar een erkende Sterkin Installateur aan moet voldoen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende Sterkin Installateur voldoen aan de eisen. Dat is een goede reden om voor de erkende Sterkin Installateur te kiezen.

UNETO-VNI

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel. Twee grote sectoren die essentieel zijn voor de Nederlandse economie. UNETO-VNI ‘staat’ voor deze sectoren. Als een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland zijn ze een factor van betekenis. Zo zijn ze continu in gesprek met de overheid en de politiek, het onderwijs, de media, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties.